1. תחילת כתיבתם של דברי הנביאים

. 1 תחילת כתיבתם של דברי הנביאים עם ספרי הנבואה אנו מונים את שלושת הספרים הגדולים 1 ישעיה , ירמיה , יחזקאל , ואת ספרי הנבואה שבקובץ תרי עשר , להוציא את ספר יונה , משום שהוא סיפור על נביא ולא קובץ של דבריו . השאלה הראשונה המתבקשת למי שניגש לספרים הללו מן הבחינה של תולדות הספרות המקראית היא מדוע יש בידנו ספרי נבואה רק מאמצע המאה השמינית לפסה"נ - היא שעת הופעתו של עמוס , ראשון 'נביאי הספר' - ואילך ? והלא ידוע לנו על קיומם של נביאים , כגון שמואל , נתן וגד , לפחות מאתיים שנה לפני כן ! קשה לתלות את ההסבר במסר המיוחד והחדש של הנביאים המאוחרים - מה שכונה במחקר 'פרימאט המוסר' - שהרי בשביל בני דורם של הנביאים , אלה ואלה היו דברי אלהים חיים ; לא תוכנם של דברי הנביאים הוא שהכריע , אלא מקור סמכותם האלוהי . ולגבי זה לא היה הפרש בין נבואתו של הושע לזו של אחיה השילוני . נראה שיש לחפש את התשובה בגורם פרוזאי הרבה יותר - תפוצתה של אמנות הכתיבה . בדורות הראשונים , עד אמצע תקופת המלוכה , הייתה הכתיבה נחלתם של מעטים בלבד , בני המעמדות העליונים שבחצר המלך ובמקדש . רק בהדרגה , מן המאה השמינית ואילך , נפוצה הכ...  אל הספר
כרמל