פרק א: מהותם של ספרי הנבואה

פרק א : מהותם של ספרי הנבואה נראה לי שגיבושם בכתב , כפי שהוא לפנינו , הוא בימי מנשה מלך יהודה , במאה השביעית לפסה"נ .  אל הספר
כרמל