6. מגילת אסתר

. 6 מגילת אסתר כשאנו באים אל מגילת אסתר , שוב אנו נושמים את האווירה המוכרת של סיפורי החצרנים . מרדכי היהודי מציל את המלך מהקשר שקשרו נגדו שני סריסים , בגתן ותרש ( ב' , ( 23-21 ולימים יינתן לו על כך שכר שלם ( ו' . ( 12-1 והשנאה שהתגלעה מצד השר החדש , המן , כלפי מרדכי , מעבדי המלך ( פרק ג , ( ' היא המניעה את מזימתו של המן להשמיד את כל היהודים . ומוטיב חשוב אחר האופייני לספרות החצר הוא ניצחונה של אסתר בהתמודדות שבינה ובין המן ( ד' -4ה' ; 14 ו' 14 -ד . ( 10 הרי על כך התווכחו זרובבל ושני רעיו , בסיפור שבעזרא החיצוני ( ג - ' ד : ( ' מה אדיר מכול ; וזרובבל ניצח משום שהוכיח , שלא היין ולא המלך , אלא האישה חזקה מכול ( ד' 33-13 . ( אסתר מדגימה היטב כיצד הנשים גוברות במאבקי הממלכה . שני המוטיבים הללו מסיפורי החצר - תחרות ושנאה בין חצרנים ותככיה של פילגש אהובה שעלתה לדרגת מלכה - נקלטו במגילת אסתר . לדעתי , אין טעם לנסות ולהפריד ביניהם ולשחזר כאן עלילות עצמאיות נפרדות . מספר אמן יכול לשלוט במוטיבים סיפוריים ולעצב אותם מחדש לצורך בניין העלילה שלו , ולא נודע מניין המה . ובכך אנו נוגעים בעיקר מהותה של...  אל הספר
כרמל