5. דניאל ונבוכדנצר, ירמיהו ונבוזראדן

. 5 דניאל ונבוכדנצר , ירמיהו ונבוזראדן הסיפורים על דניאל ורעיו , חנניה , מישאל ועזריה , הנתונים בחלק הראשון של ספר דניאל ( פרקים א - ' ו ( ' כה זרים לקורא הישראלי המצוי , שמתבקש לסכם כאן בקצרה את תוכנם . הסיפור הראשון ( דנ' א ( ' מתאר כיצד הגיעו ארבעת הגיבורים לחצר מלך בבל , וכיצד חיו בה . הם הוגלו מירושלים בימי יהויקים והובאו 'לעמוד בהיכל המלך , ' כדי לשרת אותו , ולמדו 'ספר ולשון כשדים . ' ביזמת דניאל נמנעו ארבעת הרעים מלאכול את מטעמי ' ) פתבג ( ' המלך ומלשתות את / יי ן משתיר , אלא אכלו זרעונים ושתו מים . אחרי עשרה ימים הם נמצאו יותר בריאים מכל הנערים האחרים שגדלו בחצר . ומלבד זאת 'נתן להם האלהים מדע והשכל בכל ספר וחכמה ודניאל הבין בכל חזון וחלומות' ( פס' . ( 17 הם עלו 'על כל החרטמים והאשפים' שבמלכות בבל , ודניאל התמיד בשירות המלך 'עד שנת אחת לכורש המלך' ( פס' . ( 21-20 53 ראו : א' סימון , מלכים א ( עולם התנ"ך , ( תל אביב . 193-190 , 186-184 , 1994 ואי אפשר להשתמש בסיפור אמונה מסוף התקופה הפרסית כדי לתאר מהלכים צבאיים שאירעו , כביכול , חמש מאות שנה לפני כן . זאת - כנגד בי מזר ' , ייסו...  אל הספר
כרמל