3. מילה בשכם ומזבח על הירדן

. 3 מילה בשכם ומזבח על הירדן רות ואיזבל הן נשים נכריות : רות מואבייה ואיזבל 'בת אתבעל מלך צידונים . ' בדבר מוצאן הנכרי לא היה אפוא שום ספק . אבל לא בכל מקרה היה המצב כה ברור . בתקופה הפרסית נמצאו בארץ שרידים מן היישוב הישראלי העתיק , שקדם לתקופת ההגליות האשורית , ועל יד השרידים האלה חיו גם צאצאיהם של המוגלים אל הארץ שהתיישבו בה בפקודת מלכי אשור ( מל"ב י"ז . ( 26 , 24 מתיישבים אלה ובניהם למדו 'את משפט אלהי הארץ' ( שם ' , ( 27 ויהיו יראים את ה" ( שם , ( 32 אף על פי שלכתחילה עדיין עבדו לאלהיהם הקודמים ( שם . ( 33 , 31-29 ייחוסו של היישוב שנתהווה בערי שומרון לא היה חלוט ומוסכם \ יש שדיברו עליהם כעל זרים ( מל"ב י"ז , ( 33-24 ויש שהתייחסו אליהם כאל בני ישראל ( שם . ( 40-34 מצב כעין זה שבשומרון נתהווה גם בארץ הגלעד . כמאה וכמה שנים אחרי הגלית שבטי עבר הירדן בידי תגלת פלאסר ( מל"ב ט"ו r 29 דה"א ה' ( 26-25 עדיין מתלונן ירמיהו על בני עמון : 'מדוע ירש מלכ י ם את גד ועמו בעריו ישב ' ? ( יר' מ"ט . ( 1 אך מסתבר שגם כאן לא נערך 'טיהור אתני , ' אלא נוצר יישוב מעורב . על סדר היום בתחילת בית שני עמדה הש...  אל הספר
כרמל