2. הכרם של נבות והפרדס של שושנה

. 2 הכרם של נבות והפרדס של שושנה א . סיפור כרם נבות ( מל"א כ"א . ( 16-1 הרצח של נבות מסופר בשתי גרסאות . גרסה אחת מצויה במל"ב ט' , 26-21 בתוך סיפור מרד יהוא . כאן מדובר בחלקה , היינו שדה , במרחק רכיבה מארמונו של אחאב ; כאן פגש נביא אלמוני את אחאב ואמר לו 'משא' בנוכחות שלישיו יהוא ובדקר . לפי המשא , נשבע ה' שהוא ראה את דמי נבות ואת דמי בניו בלילה - אם כן ה' היה עד לרצח נבות , רצח בנסתר משמע ; ולא רק נבות נרצח אלא בניו נרצחו עמו . וה' מודיע כי ישלם לאחאב : הוא האחראי העיקרי ולא איזבל . הגרסה הזאת כלולה בתולדות מרד יהוא , סיפור עתיק , כפי הנראה , מן המאה התשיעית לפסה"נ , כימי דור אחד אחרי מלכותו של אחאב . הגרסה השנייה והמפורסמת יותר היא המצויה במל"א כ"א - 16-1 הסיפור הידוע על 'כרם נבות . ' ואכן כאן יש כרם ולא חלקה , הכרם סמוך להיכל אחאב ולא במרחק של רכיבה ; הנביא אינו אלמוני , כי אם אליהו ; הנבואה נאמרה ביחידות ; הרצח לא בוצע בלילה , אלא היה רצח משפטי , במשפט מבוים ! איזבל היא היוזמת והמבצעת , ואילו אחאב נשאר פאסיבי ; בני נבות לא מתו ונחלתו הופקעה למלכות לאחר שנמצא אשם בקללת אלוהים ומלך ....  אל הספר
כרמל