פרק ד: הסיפורת המאוחרת

פרק ד : הסיפורת המאוחרת עם הסיפורת המאוחרת אנו מונים כאן לא רק את מגילת אסתר ואת סיפורי דניאל ( א - ' ו , ( ' את טוביה ואת יהודית , שעצם תוכנם ומקומם בקצה הקאנון המקראי ומחוצה לו מעידים על זמן חיבורם המאוחר , אלא גם שורה של סיפורים אחרים , הפזורים בספרים השונים של התנ"ך , ואשר משיקולים שונים - הלשון , תולדות המשפט , האופי הספרותי , הזיקות הספרותיות , האמונות והדעות - יש לקבוע את זמן יצירתם למן המאה החמישית לפסה"נ ואילך . המדובר הוא ביצירות דלקמן : סיפור אירוסי רבקה ( בר' כ"ד ) ומגילת רות , סיפור כרם נבות ( מל"א כ"א ( 16-1 וספר שושנה , סיפור דינה בשכם ( בר' ל"ד ) והמזבח על הירדן ( יהר כ"ב , ( 34-9 עלילת דוד וגלית ( שמ"א י"ז ; י"ח ( 5 , 2 וסיפור מצור שומרון ( מל"א כ ;( ' ועל יד סיפורי דניאל נציב גם אפיזודה אחרת של מפגש בין אישיות דתית יהודית לשליט זר - פגישתם של נבוזראדן וירמיהו ( יר' ל"ט ; 12-11 מ' . ( 6-1 הכרת הסיפורת הזאת חשובה כדי להבין ולתחום היטב בינה ובין היצירות הספרותיות שעל ידה . לעתים היא נתונה ליד אגדות משפחה או לגנדות נבואיות עתיקות יחסית , ולעתים מיטשטש הגבול בינה לבין חיבו...  אל הספר
כרמל