4. עזרא־נחמיה ודברי־הימים

. 4 עזרא נחמיה ודברי הימים כבר ראינו לעיל , שספר עזרא נחמיה פותח במקום שמסתיים ספר דברי הימים - בהצהרת כורש ; כלומר ספר עזרא נחמיה ממשיך , בעצם , את דברי הימים ומוסיף עליו עוד למעלה ממאה שנים של היסטוריה . מכאן צמחה ההשערה , שהועלתה לראשונה בידי צונץ , שהספרים הללו הם למעשה חיבור אחד , יצירתו הרצופה של 24 בעל דברי הימים , המכונה במחקר בשם 'הכרוגיסט . ' להלן נסקור בקצרה כמה מן הטענות שהושמעו בעד השערה זו ונגדה וגם נקבע את עמדתנו . רציפות הסיפור של דברי הימים ועזרא נחמיה עולה מן העובדה , שהצהרת כורש החותמת את ספר דברי הימים ( דה"ב ל"ו ( 23-22 באה בגרסה יותר שלמה בעז' א' . 4-1 הסבר אפשרי אחד לתופעה זו הוא , שכאשר חולקה היצירה הכרוניסטית לשני ספרים נפרדים הושארו הפסוקים המשותפים כעדות לרצף המקורי . אמנם ייתכנו גם 22 מדרש סדר עולס , גוף המדרש עם המבוא וההערות של ר"ב רטנר , סקירה מדעית מאת ש"ק מירסקי , רפוס צילום : ירושלים תשמ"ח 23 . 141 , 137-136 , על כלל בעיות ספר עזרא נחמיה ראו באחרונה : Testament Guides ) , Sheffield 1987 ; J . Blenkinsopp , Ezraand Nehemiah ( OTL ) , Philadelphia H . G ...  אל הספר
כרמל