1. ספר דברי־הימים - זמן חיבורו

. 1 ספר דברי הימים - זמן חיבורו התנאי הראשון להבנת ספר דברי הימים ( דה"י ) הוא הכרת זמן חיבורו ' . זאת ניתן לברר על ידי בדיקת לשונו , העלאת המציאות הפוליטית והדתית המשתקפת מתיאוריו , והתחקות אחרי ידיעותיו בתחום רשימות היחס . מכל אלה תתקבלנה מסקנות מוצקות למדיי . הלשון של דה"י מאוחרת בלא ספק , אופיינית לספרים המאוחרים שבתנ"ך ( עזרא נחמיה , אסתר , דנ' א ; ' ח - ' י"ב ) ובעלת מגעים עם לשון חכמים . נסתפק בכמה דוגמאות ; ראשית בתחום המילון . אגרת דה"ב ל' ; 6 , 1 השוו נחמ' ב' ; 9 , 8 , 7 ו ' ; 19 , 17 , 5 אסתר ט' . 29 , 26 אחר כך בלשון חכמים . מילה שאולה מאכדית דרך הארמית הממלכתית -,תמורת 'ספר' בלשון בית ראשון . בזה דה"ב י"ד ; 13 כ"ה ; 13 כ"ח ; 14 השוו עד ט' ; 7 נחמ' ג' ; 36 אסתר ט' ; 16 , 15 , 10 דנ' י"א ; 33 , 24 תמורת 'שלל' בלשון בית ראשון . הפועל בז"ז והשם 'בז' אמנם באים בכתובים עתיקים . בירה דה"א כ"ט ; 19 , 1 דה"ב י"ז 12 ( ביתיות = biranatu = באכדית ;( כ"ז ; 4 השוו : נחמ' א' ; 1 ב' ; 8 ז' ; 2 דנ' ח' ; 2 אסתר ( עשר פעמים שושן 1 התמצאות יפה בספרות המחקר ושיקולים חדשים משלו נותן י' קלימי ' ...  אל הספר
כרמל