פרק ג: ההיסטוריוגראפיה המאוחרת

פרק ג : ההיסטוריוגראפיה המאוחרת בשם 'היסטוריוגראפיה מאוחרת' מכנים , בדרך כלל , את שני הספרים החותמים את אסופת ספרי המקרא בדפוסים שלנו : עזרא נחמיה ודברי הימים . גם הברייתא הידועה בבבלי , בבא בתרא י"ד ע"ב קובעת : 'סדרן של כתובים : רות וספר תהלים ואיוב ומשלי , קהלת , שיר השירים וקינות , דניאל ומגילת אסתר , עזרא ודברי הימים . ' ( עזרא ונחמיה הם ספר אחד - ראו להלן ( . הווי אומר : המסורת היהודית הארץ ישראלית שימרה היטב את התודעה שלספרי עזרא ודברי הימים יש מוצא שונה לעומת ספרי נביאים ראשונים . בניגוד לספרי נביאים ראשונים , עיקר הבעיה בהבנת ספרי ההיסטוריוגראפיה המאוחרת איננה בזיהוי הסוגים הספרותיים . כאן הלבטים אחרים . הם נוגעים בעיקר לזמן חיבורם של הספרים ולדרך שבה השתמשו במקורות השונים שהיו לפניהם . שתי השאלות הללו כרוכות זו בזו , כפי שאנו עתידים לראות . הבירה ;( אחר כך בלשון חכמים . שאולה מאכדית דרך הארמית הממלכתית ; תמורת 'מצודה ' , ' ארמון' בלשון בית ראשון . אמנם בלשון חכמים באה מילה זו גם במשמעות 'בית גדול' סתם ( בבלי , בבא בתרא ו , ' ע"ב ; ס"א , ע"ב . ( גנזך דה"א כ"ח . 11 בצורתה זו שא...  אל הספר
כרמל