6. סידור נביאים ראשונים

. 6 סידור נביאים ראשונים נביאים ראשונים מתחלקים לארבעה ספרים : יהושע , שופטים , שמואל , מלכים . כל אחד מהם מוקדש לפרק זמן מסוים : ספר יהושע עוסק בכיבוש כנען ובהתנחלות של שבטי ישראל ; ספר שופטים - בתקופת השופטים והמושיעים אחרי ההתנחלות ; ספר שמואל מספר על הנביא שמואל ושני המלכים הראשונים שהוא משח - שאול ודוד , וספר מלכים - על מלכי ישראל ויהודה - משלמה ועד צדקיהו וחורבן ירושלים . סידור זה של נביאים ראשונים עתיק למדי ; הוא מוכר לנו מן הברייתא הידועה בבבלי , בבא בתרא יד , ע"ב-טו , ע"א : 'תנו רבנן : סדרן של נביאים יהושע ושופטים שמואל ומלכים וכו . " החלוקה של שמואל ומלכים לשניים ( שמואל א , ' שמואל ב , ' מלכים א , ' מלכים ב ( ' באה אלינו מן הנוצרים , ומקורה בכתבי היד היווניים . כיוון שהתרגום היווני ארוך כפליים ויותר מהמקור העברי , נזקקו המעתיקים היוונים לחלק לשניים ספרים ארוכים כשמואל , מלכים ודברי הימים . ' החלוקה של הספרים העבריים במסורת היהודית היא העתיקה . אולם ביכולתנו לעמוד על זמן היווצרותה ( בקירוב ) ועל חלוקה אחרת של הספרים , שקדמה לה . 13 נכון אפוא לומר בעברית : ספר שמואל , ספר מלכי...  אל הספר
כרמל