5. פרקי שאול ודוד

. 5 פרקי שאול ודוד עד כאן כמעט לא נגענו בחטיבת הסיפורים שבין שמ"א י"ג ומל"א ב . ' הסיבה לכך היא , שבחטיבה זו אין סימנים המשייכים אותה לחיבור האפרתי או לאחד החיבורים המשנה תורתיים . סימנים כאלה יכלו להיות הנושאים העיקריים של החיבורים הללו . נושא אחד כזה הוא ההתנגדות העקרונית למלכות בשר ודם בשם מלכות ה , ' שאפיינה את החיבור האפרתי ; היא 'נעלמת' אחרי שמ"א י"ב . והרי היה מקום להזכיר אותה בהתנגשויות החוזרות בין שמואל לשאול , ערב המלחמה בפלשתים ( שמ"א י"ג ( 14-8 ואחרי הניצחון על עמלק ( ט"ו . ( 31-10 נושא אחר הוא חטא האלילות , שכל כך דבק בישראל בתקופת השופטים ; גם הוא 'נעלם' אחרי שמ"א ז' . 4-3 והרי לא היה קשה 'להדביק' חטא זה למלך החוטא ( והנענש ) שאול , שבערוב " עמיתתי פרופ' צפורה טלשיר ( אוניברסיטת בן גוריון בנגב ) מעירה לי , שקיומן של שיטות עבודה שונות בחומר המקורות אינו ראיה לזהותם השונה של היוצרים . בעל דברי הימים , למשל , מטפל במקורותיו בצורות מגוונות ביותר : יש שהוא מעתיק ויש שהוא מוסיף פתיחה וסיום , יש שהוא משכתב ויש שהוא מסכם , ועוד . באמת , אין כאן ראיה לריבוי המחברים והעורכים בספרי ...  אל הספר
כרמל