4. החיבור האפרתי והחיבורים המשנה־תורתיים; שיטותיהם

. 4 החיבור האפרתי והחיבורים המשנה תורתיים ; שיטותיהם א . אולם באמת ניתן להוכיח שלא כל רבדי העריכה בספרי נביאים ראשונים הם משנה תורתיים . אדרבה , בתוך הספרים הללו משוקע חיבור קדום שעבר עריכה אחרת , עתיקה יותר . היא נעשתה ככל הנראה בשלהי קיומה של מלכות ישראל , ועל כן ראוי לכנות אותה 'עריכה אפרתית . ' תחומיו של החיבור הזה הם יהר כ"ד ; שופ' ג' 12 -ט"ז ; 31 שמ"א א - ' י"ב . זהו ספר מושיעים עתיק . הוא כולל את שנים עשר הפרקים הראשונים בספר שמואל , משום שגם בהם מסופר על שופטים - עלי ושמואל ששפטו את ישראל ( שמ"א ד' ; 18 ז' ( 17-15 ושמואל שהושיע את ישראל מיד פלשתים ( ד - ( 14-7 והם מסתיימים בנאום פרדה של המנהיג שמואל ( י"ב . ( החיבור איננו כולל את שופ' י"ז-כ"א , משום שאין כאן אויבים ומושיעים , אלא סיפורים מסוג אחר ( המקדש של מיכיהו ומעשה פילגש בגבעה . ( כן יש להשמיט מן החיבור הזה את שופ' א' - 1 ג' 11 שאינם מיוצגים בתרגום השבעים לסוף ספר יהושע : הכתוב שם מספר את מותם של יהושע , אלעזר ופינחס , מזכיר בקצרה את חטא האלילות ועובר אל השעבוד של עגלון מלך 4 מואב ( שופ' ג' 12 ואילך . ( כך יתקבל חיבור שגיב...  אל הספר
כרמל