3. ההשערה בדבר החיבור המשנה־תורתי

. 3 ההשערה בדבר החיבור המשנה תורתי בספרי נביאים ראשונים מצוי רובד יצירה משנה תורתי ( דבטרונומיסטי . ( הוא ניכר גם בסגנונו , גם בצורתו הספרותית , גם ברעיונותיו . הסגנון הוא בדרך ההתבטאות האופיינית לספר דברים , עם מטבעות הלשון החוזרים שלו . אם ניקח לדוגמה את יהר כ"ג מיד נזהה אותם : 'הניח ה' לישראל מכל אויביהם מסביב' ( פס' , ( 1 כמו בדבי י"ב ' ; 10 ואתם ראיתם את כל אשר עשה ה' אלהיכם לכל הגוים האלה מפניכם' ( פס' , ( 3 כמו בדב' כ"ט ' ; 1 והוריש אותם מלפניכם וירשתם את ארצם , כאשר דבר ה' אלהיכם לכם' ( פס' , ( 5 כמו בדב' ג' ; 21 וכן הלאה . הצורה הספרותית היא של נאומים דרשניים ( כגון יהו' כ"ג ) או נאומי נביאים ( כגון שמ"א ב' ( 36-27 או סיכומי מוסר השכל של המחבר ( כגון מל"ב י"ז ;( 23-7 והרי זו ממש הצורה הספרותית של ספר דברים - נאומי הטפה ארוכים מפי משה . וכן הרעיונות : בספר מלכים , למשל , מוטעמת חובת הנאמנות לברית ה' ( מל"א י"א , ( 11 איסור עבודה זרה ( שם פס' , ( 6-4 האיסור לעשות פסל ומסכה ( כגון העגלים ) בפולחן ה' ( מל"ב י"ז , ( 16 והחובה לעבור את ה' במקום אחד בלבד שה' בחר , וספר מלכים מזהה מק...  אל הספר
כרמל