5. סיפורים של תלמידי הנביאים: לגנדה, היסטוריוגראפיה, ביוגראפיה, פרדיגמה ופראבולה

. 5 סיפורים של תלמידי הנביאים : לגנדה , היסטוריוגראפיה , ביוגראפיה , פרדיגמהופראבולהכמו כרוניקות המקדש , גם החומר הזה מרוכז ברובו בספר מלכים , ואף לזאת גרם אחד מעיקרי אמונתו של המחבר . הוא האמין , שכל המאורעות החשובים מתקיימים ' כדבר ה' אשר דבר ביד עבדיו הנביאים' ( מל"ב כ"ד , ( 2 ולפיכך הרבה לכלול בחיבורו סיפורים על נביאים . אך אין צריך לומר , שהמקורות שהוא קיבץ לא הביעו תמיד את השקפותיו , אלא היה בהם מסר משלהם . א . לגנדה ( שבח . ( היא הסוג הספרותי היותר תמים והפחות מתוחכם בכל סיפורי הנביאים . היא מביעה את הערצת העם ל'איש האלוהים , ' על ידי סיפור מעשה נפלא 28 זו השקפת המחבר . ואפשר שהדבר התאים לעונות השנה בצפון הארץ ; ראו : 'Divergences in Calendar-Reckoning in Ephraim and Judah ' , VT 8 ( 1958 ) , 48-74 S . Talmon , 2 " על סוגים ספרותיים אלה בכללם ראו : א' רופא , סיפורי הנביאים , ירושלים תשמ"ו . בשיטה אחרת : א' סימון , קריאה ספרותית במקרא : סיפורי נביאים , ירושלים-רמת גן תשנ"ז . שעשה , לפרט או לכלל . בעשיית הנסים הללו קיים פעמים רבות יסוד של מאגיה . רוב הלגנדות סופרו על אלישע , ואלה ...  אל הספר
כרמל