4. יצירות מחוגי המקדש והכהונה: אגדות קודש והיפוכן, 'צדקות ה'', כרוניקות מקדש

גם מנהגים זרים ומהלכים חדשים - מפקד ( שמ"ב כ"ד ( 9-1 שיביא בעקבותיו גיוס חובה לצבא , לעבודה ולמסר ! החברה השבטית מגיבה נגד דוד , כפי שהגיבה העממיות הפרושית נגד אלכסנדר ינאי , שמונה מאות וחמישים שנה אחר כך - מרד . למרד מביא אבשלום את השאפתנות ואת ההתמרמרות הפרטיות שלו , אך המרד פורץ בחברון , מרכז שבט יהודה ( שמ"ב ט"ו , ( 10-7 כלומר מרכז הריאקציה האנטי ממלכתית . וגם אחרי מות אבשלום ותבוסת צבאו אין 'איש יהודה' ממהרים להשיב את דוד , והוא זוכה לכך בתחבולה , תוך שימוש ביריבות הישנה שבין ישראל ליהודה ( י"ט . ( 15-10 מרד אבשלום מצטייר אפוא כתגובה של החברה הישראלית השבטית , שהייתה אנארכיה ביסודה וששאפה מטבעה לבלעדיות אתנית , נגד החידוש שהביאה המלוכה - חברה מעורבת הבנויה על יסודות טריטוריאליים והכפפת האזרח תחת עולה של המדינה . התמונה המוצעת כאן להתפתחויות שגרמו למרד אבשלום לא באה לידי ביטוי , כאמור , בסיפור ירושת דוד . מחבר הסיפור , כמו רובם של ההיסטוריוגראפים המקראיים , התמקד בנפשות הפועלות ולא שם לבו לתהליכים הרחבים יותר . עם זאת , הוא השאיר בידנו את אחת הפסגות של כתיבת ההיסטוריה שבמקרא . . 4...  אל הספר
כרמל