3. יצירות מחצר המלך: רשימות שרים, רשימות מנהל, ספרי שנים, היסטוריה

. 3 יצירות מחצר המלך : רשימות שרים , רשימות מנהל , ספרי שנים , היסטוריה א . רשימות שרים . חצר המלך היא בתקופה העתיקה מרכז המנהל הצבאי והאזרחי ; והשרים שבחצר הם לכתחילה גרעינו של מנהל זה , ואחר כך ראש הפירמידה שלו . שמותיהם של שרים אחדים נשתמרו ברשימות , ששימשו כנראה בחצר המלוכה . נראה שברשימות השרים שבספרי שמואל ומלכים אפשר לזהות כעין התפתחות . הרשימה הראשונה , מימי שאול , מונה את משפחת המל ך ועל ידם את שר הצבא בלבד , שהיה בין כה וכה קרוב משפחה : ויהיו בני שאול יונתן וישוי ( גרוס : ישיו , כתיב משני של אישיו , אישיהו ) ומלכישוע ושם שתי בנותיו , שם הבכירה מרב ושם הקטנה מיכל . ושם אשת שאול אחינעם בת אחימעץ , ושם שר צבאו אבינר בן נר דוד שאול וקיש אבי שאול ונר אבי אבנר בן ( גרוס : בני ) אביאל ( שמ"א י"ד . ( 51-49 הרשימות מימי דוד לעומת זאת , כבר מונות שישה שמונה שרים . הן נתונות בשמ"ב ח' ; 18-16 כ' . 26-23 זו האחרונה מונה את השרים כדלקמן : ויואב אל כל הצבא ישראל , ובניה בן יהוידע על הכרתי ועל הפלתי , ואדרם על המס , ויהושפט בן אחילוד המזכיר , ושוא ס י פר , וצדוק ואביתר כהנים , וגם עירא היארי...  אל הספר
כרמל