מבוא: הספרות ההיסטורית

מבוא : הספרות ההיסטורית עם הספרות ההיסטורית אנו מונים שלוש חטיבות . החטיבה הראשונה כוללת את ספרי נביאים ראשונים : יהושע , שופטים , שמואל ומלכים . החטיבה השנייה מחזיקה את ספר עזרא נחמיה וספר דברי הימים , החותמים את אסופת הכתובים . והחטיבה השלישית מורכבת מן הספרים אסתר ודני א - ' ר הקודמים לעזרא נחמיה באסופת הכתובים . להלן נפרט במקצת את תוכנם של הספרים הללו . החטיבה הראשונה כוללת כאמור את ארבעת הספרים שבנביאים ראשונים : ספר יהושע מספר על כיבוש ארץ כנען בידי שבטי ישראל ( פרקים א - ' י"ב ) ואחרי כן את חלוקת הארץ לשבטים ( פרקים י"ג-כ"ב . ( שני נאומים מסכמים את הכיבוש ומזהירים את העם לגבי העתיד ( פרקים כ"ג-כ"ד . ( ספר שופטים מתאר את התקופה שאחרי ההתנחלות בארץ ושלפני הקמת המלוכה בישראל . זו התקופה שבה הונהג ישראל בידי שופטים שהושיעו אותו מידי אויביו . הספר מורכב משלושה חלקים עיקריים : א' 1 -ב' - 5 נספח לספר יהושע . ב' - 6 ט"ז - 31 השופטים ומעשי התשועה שלהם . י"ז-כ"א - מאורעות בעלי עניין לכלל שקרו בימים שלפני הקמת המלוכה . ספר שמואל - במקור היה זה ספר אחד . החלוקה לשני ספרים ( שמ"א ושמ"ב ) נעש...  אל הספר
כרמל