5. הבסיס העובדתי לביקורת הספרותית־היסטורית של התורה

. 5 הבסיס העובדתי לביקורת הספרותית היסטורית של התורה כל מה שראינו עד כאן - זיהוין ותיארוכן של התעודות ס"י , ס"א , ס"ד , סה"ק , ס"כ והתעודות העצמאיות המאוחרות מהן , שחזורם של שירי עלילה ואגדות בפרוזה - : נ את דרכו של קאסוטו בתחום חקר המסורות המשיך במידה מסוימת תלמידו ליונשטם . שיטתו התנערה לכתחילה מן הסכימה של השערת התעודות ומן השאיפה ( ברוח חקר הסוגים ) לזהות בדיוק את חוגי היוצרים ואת מקומות המוצא של המסורות . המסורות , בתמורותיהן , בהתפתחותן ובמגמותיהן , נחקרות כיצירות תרבותיות בוכות עצמן , תוך כדי התחקות אחרי עקבותיהן בשלבים מאוחרים , אל תוך ספרות בית שני . ראו : ש"א ליונשטם , מסורת יציאת מצרים בהשתלשלותה , ירושלים תשכ"ה . מבחינות אחרות מתקרב עתה אל שיטת קאסוטו החוקר הבריטי וויבריי . הוא דוחה את השערת התעודות וחוזר אל השערת הקטעים , ( fragment hypothesis ) ואת החיבור השלם הוא מייחס ליוצר גאון . בניגוד לקאסוטו הוא קובע תאריך מאוחר , הן לחיבור הגמור הן למקורותיו . ראו : R . N . Whybray , The Makingof the Pentateuch ( JSOT Sup . Ser . 53 ) , Sheffield 1987 כל זה הוא פריים של שיקול דעת ו...  אל הספר
כרמל