4. תשובת קאסוטו על השערת התעודות

. 4 תשובת קאסוטו על השערת התעודות בין המערערים על השערת התעודות תופס מקום נכבד בישראל משה דוד קאסוטו . ( 1951-1883 ) קאסוטו , רב ופרופסור מפירנצי ( איטליה , ( התמחה תחילה בתולדות ישראל , אך בעשרים וחמש השנים האחרונות לחייו התמסר בעיקר לחקר המקרא והמזרח העתיק . לדיון בסוגיית חיבורם של ספרי התורה הביא את ידיעותיו הרחבות בספרות הקלאסית ובספרויות אירופה , את מחקריו בכתבי אוגרית ואת בקיאותו 2 ראי : ד ויסמן , מיעקב לישראל : מחזור הסיפורים על יעקב ושילובו בתולדות אבות האומה , ירושלים תשמ"ו ז ודבריי בתרביץ נ"ו ( תשמ"ז 2 . 597-593 , ( ראו : א"ב אהרליך , מקרא כפשוטו א : ' דברי תורה , ברלין תרנ"ט , עמ' . 36-35 בספרות חז"ל . משנתו של קאסוטו מצויה היום לקורא העברי בשני ספרים שהקדיש לשאלת השערת התעודות , בפירושיו לספר בראשית ובערכים שכתב לאנציקלופדיה המקראית . כמו כן ביטא את השקפותיו על תחילת הספרות הישראלית במאמריו 'שירת העלילה בישראל' ו'ראשית ההיסטוריוגראפיה בישראל . ' קאסוטו סבר שמקורות הסיפורים שבתורה היו אחרים , לא 'תעודות רצופות 27 ומסוימות , כלומר ספרים או חיבורים שלמים , אלא מסורות נפרדות , ...  אל הספר
כרמל