3. שיטת תולדות המסורות

. 3 שיטת תולדות המסורות מחקר התורה נע בין שני קטבים . מצד אחד הוא צריך להסביר את יסודות אי האחידות שבה - כפילויות , סתירות , אי התאמות ; מצד שני עליו לספק הסבר לאחידות היחסית הפרושה עליה - כיצד זה , למרות ריבוי המחברים המשוער , יש בתורה סיפור רצוף אחד המוליך את הקורא מבריאת העולם ועד כניסתם של ישראל לארץ ? השערת התעודות השיבה על שאלה זו בקלות ובפשטות : הי ה היה מחבר י ראו תולדותיהם אצל צ'יני D . C . Simpson , Pentateuchal Criticism , London 1910 , p . 10 : 7 X 1 T . K . Cheyne , Foundersof Old Testament Criticism , London 1893 ; גאון ראשון , הוא ס"י ; הוא יצר לראשונה את דגם הסיפור מן הבריאה ועד ההתנחלות ; שאר מחברי התעודות שבתורה - ס"א , ס"כ ובצורה אחרת גם ס"ד - שיוו לנגדם את הדגם הזה , בנו עליו או גיוונו אותו לפי ראות עיניהם . משום כך אין התעודות חולקות זו על זו בעיקר הרצאתן , אלא בפרטים משניים . ואולם אפשר להקשות : מה גרם לדגם הסיפור הבסיסי להתייצב כל כך , עד כי שום מחבר לא חרג ממנו ? את התשובה לכך ביקש לתת חוקר מקרא גרמני בשם גרהארד פון ראד ( 1971-1901 ) במסה משנת , 1938 ולפי האופ...  אל הספר
כרמל