2. תעודות עצמאיות נוספות; בעיית המודל של השערת התעודות

. 2 תעודות עצמאיות נוספות ; בעיית המודל של השערת התעודות בדרך זו אפשר להוסיף ולזהות תעודות עצמאיות נוספות , שאינן שייכות לארבע התעודות , שמהן , לפי ההשערה , נתחברה התורה . אחת מהן תהיה בוודאי בר' י"ד , הסיפור על מלחמת אברהם בארבעת מלכי המזרח , אמרפל מלך שנער וחבריו . התוכן כולו , העוסק ביחסי מדינות ובמלחמות , שונה לגמרי מן המקובל בסיפורי האבות , על רקעם המשפחתי . וכן דמותו של אברהם נשתנתה כאן לבלי הכר : לא עוד רועה , גר ותושב בארץ , הכורת ברית עם יושביה וחי עמהם בשלום , אלא לוחם נועז , מנהיג לגדוד של חניכיו ילידי ביתו , הנוחל ניצחון מרעיש על מלכים רחוקים . ולהלן , גם קשריו של אברהם עם שלם ועם מלכיצדק מלכה , כוהן לאל עליון , אין כמותם בכל ספר בראשית . בדרך כלל קשור אברהם למקומות אחרים ( שכם , בית אל , אלוני ממרא , באר שבע , ( ושם אין הוא אורח לפולחן קיים , אלא מייסד את המקום הקדוש . נמצא בר' י"ד כה שונה משאר סיפורי האבות , שאי אפשר לייחס אותו לאחת התעודות שזוהו . זוהי תעודה עצמאית . הוא הדין בבר' ט"ו . הבטחת היורש לאברהם כופלת את זו שבבר' י"ז 19-16 ( ס"כ ) ובבר' י"ח 15-9 ( ס"י . ( אך בר...  אל הספר
כרמל