1. חקר הסוגים הספרותיים

. 1 חקר הסוגים הספרותיים ערעורה של השערת התעודות החל בידי נאמניה , היינו בידיהם של חוקרים שהחזיקו בדבקות במסקנותיה בדבר חלוקת התורה לארבע תעודות עיקריות . חוקר אחד כזה היה הרמן גונקל ( 1932-1862 ) מייסד שיטת חקר הסוגים הספרותיים , השלטת במדע המקרא עד ימינו . גונקל ביקש לחשוף את התחלותיה של הספרות המקראית בשלבים שקדמו ליצירתם של החיבורים שלפנינו . מדרך הטבע היו התחלות אלה , פעמים רבות , יצירות שבעל פה , וגונקל רצה לשחזר את צורתן המקורית ואת ההזדמנות החוזרת בחיים הציבוריים , שבה כל אחת מן היצירות הללו נאמרה או הושרה . את ההזדמנות החוזרת הזאת הוא כינה 'מושב בחיים' . sitz im Leben - המושב בחיים של שירת הניצחון היה , דרך משל , שובם של גיבורי החיל מן המערכה העירה ( השוו שמ"א י"ח 6 ובייחוד כ"א ' 12 כ"ט . ( 5 המושב בחיים של נהי העם , המוכר לנו מתה' מ"ד ; ע"ד ; ע"ט ; פ' ועוד , היה אסון לאומי - תבוסה , בצורת , דבר , ארבה וכדומה ( השוו מל"א ח' . ( 39-33 גם בסיפורי האבות הבחין גונקל סוגים ושחזר ככל שיכול את התהוותם בעל פה . הוא הצביע על אופיים כאגדות , ( Sagen ) שסופרו בפי העם זמן רב לפני שהועלו ע...  אל הספר
כרמל