פרק ד: ערעורים על השערת התעודות

פרק ד : ערעורים על השערת התעודות סיפור אחד בשתי גרסאות . ובאמת , הנה ראינו שהסיפור על אבי האומה , אשתו והמלך הזר נתון לפנינו שלוש פעמים , בבר' י"ב 20-10 ( אברם , שרי ופרעה , ( בבר' כ' ( אברהם , שרה ואבימלך ) ובבר' כ"ו 11-7 , 1 ( יצחק , רבקה ואבימלך . ( השערת התעודות ייחסה את הסיפור הראשון והאחרון לס"י , ואת האמצעי - לס"א . הווי אומר גם שיטה זו לא יכלה להסביר את כפל הסיפור בבר' י"ב וכ"ו , אלא נזקקה אם לפירוק ס"י לשני רבדים או להנחה , שס"י מצא לפניו שתי גרסאות של המעשה והכניס את שתיהן לסיפורו . זוהי אפוא דוגמה מצוינת לצדקת השערתו של גונקל בדבר אגדות על פה שקדמו לתעודות בספר בראשית . אבל אם כך הדבר , ברור שהראיה מן הסיפורים הכפולים , שהיא אחת מטענותיה של השערת התעודות , כפי שראינו , מאבדת הרבה מכוחה : אם אנו טוענים שס"י לא היה יוצר עצמאי ולפיכך כלל בסיפורו כפלי מעשה , מדוע לא נאמר זאת על מחבר כל ספר בראשית ונוותר בכך על השערת התעודות ? אמנם , לדעתי , אי אפשר להרחיק לכת ער כרי כך , שהרי השערת התעודות לא נסמכה רק על כפלי מעשה , אך ברור שכוחה של השיטה נגרע לא במעט . העברת העניין מן התעודות ה...  אל הספר
כרמל