6. רבדים מאוחרים בקבצים המשפטיים

. 6 רבדים מאוחרים בקבצים המשפטיים את דיוננו בשאלת זמנם ויחסם ההדדי של ס"ד וס"כ סיימנו במסקנה כוללת שס"כ , אפילו בהיותו משמר מסורות עתיקות , הוא התעודה המאוחרת יותר , ונתחבר משום כך בימי גלות בבל ולאחריה . את כוחה של המסקנה הזאת יש לצמצם מבחינה אחת -.גם בקבצי החוקים האחרים - ס"ד , סה"ק וסה"ב - עלו דבריהם של סופרים אחרונים , מאוחרים מאוד ; ואי אפשר , משום כך , לקבל את זמן חיבורו של עיקר הקובץ המשפטי כתאריך האחרון לחיבורם של כל חוקיו וסעיפיו . לגבי ס"ד הדבר מוכח כל צרכו מסוגיית מספרן של ערי המקלט ; אנו נתמצת אותה 30 כאן בקצרה . ס"כ מצווה להפריש שש ערי מקלט , שלוש בעבר הירדן ושלוש ממערב לירדן ( במ' ל"ה . ( 15-9 ס"ד מספר , ראשית כול , שמשה הפריש שלוש ערים ממזרח לירדן לפני שהתחיל בנאומו השני , הגדול ( דב' ד' . ( 43-41 ואחרי כן , בתוך הנאום , הוא מרצה חוק של ערי מנוסה ודיני רוצחים ( י"ט , ( 13-1 כאילו הדבר חדש לגמרי ולא יושם בידיו לפני כן . בתוך החוק הזה באה , קודם כול , המצווה להבדיל שלוש ערים בלבד ( י"ט , ( 3-1 אחרי כן בא המקרה של רוצח שוגג ( י"ט ( 10 , 7-. 4 ולבסוף מקרה הרוצח המזיד ( י"ט ....  אל הספר
כרמל