5. סדרות של חוקים, מקורות המשפט הישראלי

. 5 סדרות של חוקים , מקורות המשפט הישראלי עיון מקרוב בספר הקדושה עשוי לגלות כי גם הקובץ הפולחני משפטי הזה איננו אחיד . מלמדת על כך , למשל , הכפילות שבפרקים י"ח וכ' בספר ויקרא . שני הפרקים עוסקים באיסורים של יחסי מין , ובדרך כלל חוזרים אותם האיסורים . חז"ל חשו בחזרה והסבירו שבתחילה ( פרק י"ח ) ניתנה אזהרה , ואחר כך ( פרק כ ( ' נפסק העונש . אולם ברור הדבר שלו הייתה כאן חקיקה מידי מחבר אחד , היו האיסור והעונש ניתנים יחדיו . אם כן נמצא שלפני מחבר ספר הקדושה עמדו , לעתים , מגילות שונות של חוקים . בויקרא י"ח ניתן לשער בקירוב את צורתו של המקור העתיק , משום שלחלק מן האיסורים יש צורה אחידה , כדלקמן ערות אביך וערות אמך לא תגלה ) ... פס' . ( 7 ערות אשת אביך לא תגלה ) ... פס' . ( 8 ערות אחותך ... לא תגלה ( פס' . ( 9 ערות בת בנך או בת בתך לא תגלה ( פס' . ( 10 ערות בת אשת אביך מולדת אביך לא תגלה ( פס' . ( 11 ערות אחות אביך לא תגלה ( פס' . ( 12 ערות אחות אמך לא תגלה ( פס' . ( 13 ערות אחי אביך לא תגלה ( פס' . ( 14 ' לשאלת ס"כ וסה"ק הוקדש באחרונה מחקר מיוחד ; ראו : י' קנוהל , מקדש הדממה , עיון ברובדי ה...  אל הספר
כרמל