4. שאלת ספר הקדושה (סה"ק)

. 4 שאלת ספר הקדושה ( סה"ק ) שאלת זמנם ומוצאם של ס"כ וס"ד מסתבכת על ידי זיהוים של מגבשים הנמצאים בתוכם והעשויים להיות מוקדמים או מאוחרים מהם . מגבש אחד כזה , המובהק והמפורסם שבהם , הוא ספר הקדושה ( סה"ק , ( הנתון בתוך ס"כ , ועיקרו מצוי בוי' י"ז-כ"ו . ואלה הם הסימנים שהביאו לזיהויו של ספר הקדושה . צורתו מוגדרת לפי הדגם האחיד של קבצי החוקים המקראיים . הוא פותח בדיני קרבנות ( וי' י"ז ) ומסיים בברכה וקללה ( כ"ו , ( 45-3 ממש כפי הסדר שבספר הברית ( שמ' כ' -22כ"ג ( 33 ובחוקי ספר דברים ( דב' י"א 31 -כ"ח . ( 68 מלבד זאת יש בספר הקדושה כפילויות ' רבו הקולות בירושלים נגד איחור זמנו של ס"כ . אבי הורביץ הביא ראיות , שלשונו של ס"כ אין בה סימנים של עברית מאוחרת . ראו : . between the Priestly Source and the Bookof Ezekiel , Paris 1982 A . Hurvitz , A Linguistic Study of the Relationship אין ספק שס"כ מוקדם בדרך כלל מחיבור ספר יחזקאל ( להבדיל מהנביא יחזקאל , ( כשם שהוא מוקדם מספרי דה"י , עזרא נחמיה , אסתר ודניאל . אך הראיה הלשונית אינה שוללת את הסברה שס"כ נתחבר בתקופת הגלות או בתחילת בית שני , לפני עליי...  אל הספר
כרמל