1. השערת די וטה בדבר זמן חיבורו של ס"ד

. 1 השערת די וטה בדבר זמן חיבורו של ס"ד משעה שביקורת המקרא ערערה את עמדת המסורת בדבר חיבורה של התורה בידי משה , הרי שוויתרה על כל ודאות שמלכתחילה הן לגבי זהותם של מחברי התורה הן לגבי זמן חיבורה . באשר לשאלת הזהות , כבר ראינו את הפתרון שהוצע בדבר ארבע תעודות שנכתבו בידי ארבעה מחברים . אך מה לגבי זמנם ? ברור שהמחברים הללו , כיוון ששמו את דבריהם בפיו של משה , בייחוד כאשר כתבו חוקים , ממילא השתדלו להסתיר את מקומם וזמנם . תעודות התורה כפי ששוחזרו במחקר נותרות בלא תאריך , וכל עוד לא נמצאה להן נקודת אחיזה היסטורית , הרי הן כמרחפות במרחב הזמן של היצירה המקראית , למן המאה השלוש עשרה עד המאה הרביעית לפסה"נ . את הנקודה המוצקה שממנה אפשר לצאת לתיארוך תעודות התורה סיפק בשנת 1805 מלומד צעיר בשם די וטה , ( 1849-1780 ) כשחיבר מחקר בשם : 'דיון ביקורתי פרשני , שבו מוכח כי ספר דברים שונה מספרי החומש הקודמים והוא יצירתו של מחבר אחר , מאוחר יותר כלשהו ' . ' הטענות של די וטה שונות ומגוונות . בין השאר ערך השוואה מעניינת של סיום ספר הברית ( שמ' כ"ג ( 33-20 עם חלקים בנאומי ס"ד ( דב' ו - ' ז , ( ' והסיק ממנה , ...  אל הספר
כרמל