פרק ג: זמן חיבורן של התעודות

פרק ג : זמן חיבורן של התעודות ניתן להתקדם ולשער תאריכים לחלקים האחרים . הדבר נעשה על ידי השוואת התעודות האחרות אל ס"ד . האם תעודה כלשהי קודמת או מאוחרת מס"ד ? ושמא אפשר לאמוד את המרחק ? בשיטה זו , שעוד נראה כיצד יישמו אותה , שיערו החוקרים את התאריכים לכל התעודות שבתורה , ויתרה מזו r גם לתעודות שבנביאים . הנקודה המותקפת ביותר בהשערת די וטה היא השלישית , היינו שהספר שעל פיו נתבצע ייחוד הפולחן בימי יאשיהו אמנם נתחבר ערב גילויו . ובאמת , האם לא ייתכן שהספר שנמצא במקדש היה ספר עתיק , שאבד במשך דורות ועתה נתגלה מחדש ? מה מחייב אותנו להסיק שס"ד הוא יצירת המאה השביעית ? התשובה לספקות אלה מצויה בתולדות הפולחן בישראל , עד כמה שניתן לשחזר אותן מן המקורות ההיסטוריים . יש לפנינו ידיעות לא מעטות על ריבוי מקומות פולחן בישראל בימי ההתנחלות , השופטים והמלוכה . מקדשים היו קיימים בשכם ( יהר כ"ד ) בבית אל ( שופ' כ - ' כ"א ) בדן ( שופ' י"ח , ( במצפה ( שמ"א ד ( 6-5 ובחברון ( שמ"ב ט"ו . ( 9-7 גדעון הקים מזבח בעפרה ( שופ' ו' , ( 24 אליהו ריפא את מזבח ה' ההרוס על הר הכרמל ( מל"א י"ח . ( 30 כל הכתובים המביאים י...  אל הספר
כרמל