8. זיהוי התעודות ס"י וס"א ואופיין

. 8 זיהוי התעודות ס"י וס"א ואופיין עד כאן הבחנו בתעודה ס"כ , הכוללת סיפור קצר על תולדות העולם והאומה , ואחריו מרבית החומר המשפטי שבתורה , ובתעודה ס"ד , המקיפה את רובו המכריע של ספר דברים הקאנוני . ממילא נשארה פתוחה השאלה , בדבר מוצאו של שאר החומר הסיפורי שבספרים בראשית - במדבר ; והרי ברור שאין כאן חיבור אחיד , שכן רבות מן הסתירות , אי ההתאמות והכפילויות שמנינו לעיל מצויות דווקא בתוך הסיפורים הללו . נקודת מוצא נוחה לפתרון השאלה הזאת משמשת שוב ההתגלות למשה בחורב . בשמ' ג' 15-13 שאל משה לשמו של ה , ' ו , י מסר לו את שמו ופירש אותו •/ 'אהיה שלחני אליכם . ' ובכן גם כאן מופיעה התפיסה , ששם ה' לא היה ידוע לפני גילויו למשה . וכיוון שתפיסה זו מצויה , כפי שראינו , גם בשמ' ו' , 8-2 מפרי עטו של ס"כ , הרי שהפרשה בשמ' ג , ' הכופלת את שמ' ו' , 8-2 שייכת לתעודה אחרת , שאיננה ס"כ . גם תעודה זו סיפרה על גילוי שם ה' למשה , אלא שתלתה את המעשה בהתגלות שהייתה למשה בחורב ולא בארץ מצרים : גם תעודה זו , יש להטעים , מנוגדת לתפיסה העולה מבר' ד' , 26 לפיה בימי אנוש 'הוחל לקרוא בשם ה' בארץ . ' והנה ראינו לעיל שס"כ...  אל הספר
כרמל