7. זיהוי התעודה 'ספר דברים' (ס"ד) ואפיונה

. 7 זיהוי התעודה 'ספר דברים' ( ס"ד ) ואפיונה הרבה יותר קל מזיהויו של ס"כ הוא זיהוי התעודה ס"ד . כאן אין צורך לשוטט על פני ספרי התורה השונים ולחפש בהם פרשיות המצטרפות יחדיו מבחינת הסגנון והרעיונות ; כאן די בכך שנכיר , שלקובץ החוקים של ספר דברים , שאותו כבר זיהינו למעלה ( עמ' , ( 34-33 יש זיקה אורגאנית עם דברי משה , הבאים לפניו . זיקה זו מוכחת בלי קושי רב . היא מוכחת מתוכן נאומו של משה בדב' ד' 44 ואילך . דב' ד' 45-44 הוא כותרת , ואילו פס' 49-46 הם משפט טפל ארוך , מבאר מקום וזמן . אחר כך פותח משה , מזכיר את הברית בחורב וחוזר על עשרת הדיברות : ה' . 18-1 בהמשך מסופר , כיצד העם פחד מן המגע הישיר עם ה' וביקש את משה שיתווך ביניהם ( פס' ;( 24-20 ה' הסכים לבקשתם , שילח את העם לאוהליהם והעמיד את משה לפניו , לקבל ממנו את 'המצוה , החקים והמשפטים' ( פס' ;( 28-25 ועכשיו משה נותן לעם את 'המצוה החקים והמשפטים' ( ו' , ( 1 ופותח אותם ב'שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד" ( ר ' . ( 4 המצוה' מסתיימת בי"א : 25-22 'כי אם שמר תשמרון את כל המצוה הזאת , אשר אנכי מצוה אתכם לעשותה' וכר . ובסמוך לכך , בי"א , 31 מתחילים 'ה...  אל הספר
כרמל