6. אופיו של ספר כוהנים

. 6 אופיו של ספר כוהנים במקום זה אנו מבקשים לתאר בתמונה כוללת אחת את תכונותיה של התעודה שזיהינו , ספר כוהנים . מבחינת ההיקף שרידיה של התעודה הזאת מצויים קטעים קטעים בין בר' א' ליהר כ"ב . הווי אומר , אם הייתה זו לכתחילה תעודה אחת שלמה ורצופה , הרי שתיארה היסטוריה מבריאת העולם ועד כיבוש כנען בידי בני ישראל . ואולם כפי שנראה להלן אפשרות זו מסופקת למדי . הדגש אצל ס"כ הוא על תקופת המדבר כתקופה הנורמטיבית = ) קובעת כללים ) בתולדות ישראל . ואכן כאן הוא מתאר בפרוטרוט את פרשת המן ( שמ' ט"ז , ( את מעשה המשכן ( שם כ"ה-ל"א ; ל"ה-מ , ( ' את כללי הפולחן ( וי' א - ' ז , ( ' ואת המפקדים ( במ' א ; ' כ"ו , ( את ארגון מחנות ישראל ( במ' ב , ( ' את עבודת הלויים במשכן ( במ' ג - ' ד , ( ' את רשימת המסעות ( במ' ל"ג ( 49-1 ועוד . שונה מזה המצב בסיפורי האבות ובתיאור כיבוש הארץ . בספר יהושע אין למצוא עקבות לסיפור כוהני רצוף , אלא רק ספיחים או תוספות של סופרים כוחניים . כאלה הם יהו' ט' 15 ; 21-17 , כ' ( לפי תרגום השבעים ;( כ"א ; 40-1 כ"ב . 34-9 לרשימת ' סיכום מקיף שונה נתן פפייפר במבואו : York 1941 , 188-209 R . ...  אל הספר
כרמל