5. שיבוץ תעודות זו בזו; המשך זיהויו של ספר כוהנים

. 5 שיבוץ תעודות זו בזו ; המשך זיהויו של ספר כוהנים את הסכימטיות הנוקשה של רשימת היחס הכוהנית כבר' ה' שובר פס' : 29 'ויקרא את שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו , מן האדמה אשר אררה ה . " כאן בא , פעם יחידה בפרק , סיפור המנמק את מתן השם , כפי שהתכוון אליו האב . ובאלה עוד חורג הפסוק משיטתו של ס"כ : הוא נוקט את שם ה ; ' הוא רומז אחורנית אל סיפור גן עדן , שאינו כוהני - 'ארורה האדמה בעבורך , בעצבון תאכלנה כל ימי חייך' ( ג' ;( 17 והוא רומז קדימה אל סיפור לא כוהני אחר , אל מעשה נח הכורם הראשון , ועל כן גם ממציא היין והשכרות ( ט' . ( 27-20 ולפי שהיין 'ישמח לבב אנוש' ( תה' ק"ד , ( 15 לכך נאמר על נח שעתיד היה להמציאו : 'זה - ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו . ' יש כאן היבט שונה באישיותו של נח ! לאו דווקא מחיה הבריות במבול , אלא אחד ממייסדי התרבות האנושית . גם בכך סוטה הכתוב מהמקובל בס"כ ומתקרב אל רשימת הממציאים יבל , יובל ותובל - גם הם , כמו נח , בני למך - בתעודה הלא כוהנית בבר' ד' . 22-20 למסקנה זו יש תוצאות ביקורתיות חשובות . עד כה עסקנו בחטיבות ספרותיות שלמות , פרקים או פרשיות רצופות , וה...  אל הספר
כרמל