4. פרשיות נוספות של ספר כוהנים (ס"כ)

. 4 פרשיות נוספות של ספר כוהנים ( ס"כ ) אין זה מתפקידנו כאן לקבוע את היקפו המדויק של ספר כוהנים , אלא לבאר את השיטה , שבה מגיעים לזיהויה של תעודה זו , וכן להגיע להכרה שלמה יותר של מהותה , תכניה ורעיונותיה . במסגרת משימה אחרונה זו , ננסה להרחיב את יריעת ספר כוהנים על ידי בדיקת סגנונן של פרשיות נוספות בספר בראשית . אל בר' ט' 17-1 נשווה את סיפור הבריאה הראשון בבר' א' 1 -ב' 4 . כאן נמצא את נקודות ההתאמה הבאות : א . ט' - 1 ברכת 'פרו ורבו ומלאו את הארץ' - השוו בר' א' . 28 , 22 ב . ט' - 2 רשימת בעלי החיים 'חית הארץ , עוף השמים ... דגי הים' כמו בבר' א' . 30 , 28 , 26 , 25 ג . ט' - 6 התפיסה הבסיסית 'כי בצלם אלהים עשה את האדם' - השוו בר' א' ; 27 , 26 ודוק כי בשתי הפרשיות נוקטים שם 'אלהים' דווקא , ולא ה . ' ד . ט' - 3 'כל רמש אשר הוא חי לכם יהיה לאבלה , כירק עשב נתתי לכם את כל . ' כאן מתגלה תפיסה המתאימה בדיוק לסיפור הבריאה הראשון . שם הותר לאדם לאכול 'עשב זורע זרע' ו'פרי עץ זורע זרע' ( א' - ( 29 כלומר , עד המבול היה האדם צמחוני - ואילו עכשיו , לאחר שנח הציל את כל החיה בשעת המבול , היא הותרה לאכי...  אל הספר
כרמל