3. קישור התעודה שזוהתה אל החומר המשפטי - ספר כוהנים

. 3 קישור התעודה שזוהתה אל החומר המשפטי - ספר כוהנים בשלב זה ניתן לעורר את השאלה , האם קיים קשר כלשהו בין התעודה הסיפורית , שממנה זיהינו פרשיות אחדות , ובין אחד הקבצים המשפטיים . נקודת מוצא טובה לבירור זה משמש בר' י"ז , משום שהוא פרק שבין התחומין - יש בו גם סיפור וגם משפט : מחד גיסא סיפור התגלות והבטחה לאברהם , ומאידך גיסא מתן חוק המילה לו ולבניו אחריו . והרי ממצאים מבדיקת סגנונו של הפרק , בהשוואה לסגנון של הקבצים המשפטיים שבתורה : י"ז : 19 , 13 , 7 ברית עולם ( בר' ט' - ( 16 שמ' ל"א ' 16 וי' כ"ד ; 8 במ' ( י"ח ( 19 כ"ה . 13 י"ז : 8 לאחזה ( לאחזת עולם ) ( בר' כ"ג - ( 20 , 9 , 4 וי' י"ד ; 34 כ"ה ; 46-10 כ"ז ; 28 , 24 , 22 , 21 , 16 במ' כ"ז . 7 , 4 בספר דברים בדרך כלל - 'לנחלה . ' י"ז 12 , 9 : לדורותם , לדורותיכם-שמ' כ"ז ; 21 כ"ט ; 42 ל' ; 31 , 21 , 10 , 8 ל"א , 13 " 16 מ' 15 ; וי' ג' 17 ; ו' ; 11 ז' ; 36 י' ; 9 י"ז ; 7 כ"א 17 ; כ"ג ; 21 במ' ט' 10 ; י' ; 8 ל"ה , 29 ועוד . י"ז : 27 , 23 , 12 מקנת כסף ( כ"ג - ( 18 שמ'י"ב ; 44 וי'כ"ה ; 51 , 16 כ"ז . 22 י"ז : 27 , 12 בן נכר - שמ' י"ב ; 43 וי' ...  אל הספר
כרמל