2. זיהוי אחת התעודות בחלקים הסיפוריים של התורה

. 2 זיהוי אחת התעודות בחלקים הסיפוריים של התורה לעומת קבצי החוקים , שהם נפרדים בדרך כלל זה מזה וקל להבחין בין תחומיהם , הרי המקורות הסיפוריים אינם רצופים , אלא מעורבים זה בתוך זה . זאת משום שהחלקים הסיפוריים שבתורה אורגנו בדרך כלל לפי סדר המאורעות . כלומר , בתיאורה של אישיות מסוימת או של מאורע כלשהו רוכזו יחדיו דבריהם של הסופרים השונים , וממילא נפסק הרצף המקורי של חיבוריהם השונים . מצב דברים זה יקשה עלינו את זיהוי התעודות ויחייב אותנו להישען על הבחנות דקות יותר לגבי תוכן התעודות וסגנונן . הווי אומר , זיהויה של תעודה שפוצלה ושחלקיה שולבו בין תעודות אחרות יהיה תלוי ביכולתנו לזהות קווי אופי מובהקים של התעודה , מבחינת הסגנון האופייני לה ומבחינת הרעיונות והתכנים המייחדים אותה מחיבורים אחרים . נקודת מוצא טובה לבירור זה משמשת שאלת גילויו של שם ה , ' י'ה'ו'ה . ' כבר ראינו לעיל ( עמי ( 28 כי פעמיים מגלה ה' את שמו למשה - בשמי גי 15-13 ובשמי ו' , 3-2 ומשני המקומות הללו עולה בבירור , שבגילוי זה יש משום חידוש לעומת תקופת האבות : בשמי ג' 13 שואל משה באיזה שם יציג את אלוהי האבות לבני ישראל , ובשמי ו...  אל הספר
כרמל