3. השיטה הביקורתית - ריבוי המחברים שבתורה

. 3 השיטה הביקורתית - ריבוי המחברים שבתורה ההכרה שלתורה יש מחברימ רבים עומדת על הכפילויות , הסתירות ואי ההתאמות שבתורה , הן בחלקיה הסיפוריים והן בחלקיה המשפטיים והריטואליים . אנו מדברים על כפילות , כאשר מעשה או חוק באים פעמיים , בשתי גרסאות קרובות , אך לא זהות . המונח סתירה מציין את המקרים , שבהם הכתובים מפורשים לפי פשוטם , סותרים זה את זה בכללים או בפרטים . אי התאמה , לעומת זאת , מצויה כאשר הכתובים אמנם אינם סותרים זה את זה , אבל התפיסות העולות מהם , לגבי עניין כלשהו או אישיות כלשהי , אינן עולות בקנה אחד . נפתח בחלק הסיפורי שבתורה . א . מעשה הבריאה בא בספר בראשית בשתי גרסאות : הגרסה הראשונה - א' -1ב' 4 ; הגרסה השנייה-ב' 4 . 23- לפי הגרסה השנייה נוצר האדם ראשון ( ב' , ( 7 אחר כך הצמחים ( פס' , 9-8 אמנם בגן עדן בלבד , ( ואחר כך החיות ( פס' . ( 20-18 לבסוף נוצרה האישה ( פס' . ( 23-21 הבריאה מתוארת כאמפירית : ה' עושה ניסיונות ; הוא יוצר מן האדמה חיות ועופות ומביא אותם אל האדם כדי למצוא לו 'עזר כנגדו , ' שלא יישאר לבדו . אך הניסיונות הללו אינם מצליחים , עד שה' מחליט לנתח צלע מן האדם ולבנות...  אל הספר
כרמל