2. ערעור התפיסה המסורתית

. 2 ערעור התפיסה המסורתית כנגד זה יש בתורה כתובים לא מעטים , שלפי פשוטם מעידים על היותם מאוחרים מימי משה . עם אלה צריך למנות ראשית כול כתובים שמשתמע מהם , שכאשר נכתבו , נשתנו התנאים לעומת ימי האבות ומשה . למשל בר' י"ב : 7-6 ויעבר אברם בארץ עד מקום שכם , עד אלון מורה , והכנעני אז בארץ . וירא ה' אל אברם ויאמר : לזרעך אתן את הארץ הזאת . ויבן שם מזבח לה' הנראה אליו . את המשפט 'והכנעני אז בארץ' צריך להבין לפי הקשרו , היינו ההבטחה , הנזכרת אחר כך , שהארץ תינתן לאברם ולזרעו . וכל ההקשר רוצה לומר : אברם בא לארץ והיה איש בודד , אורח נטה ללון , והארץ הייתה אז מיושבת בכנענים . בתנאי המציאות הזאת , כשהדבר נראה בלתי אפשרי לגמרי , הבטיח ה' לאברם את הארץ ; והנה ראו : ההבטחה התגשמה , היום מיושבת הארץ בזרעו של אברם ! מסתבר אפוא שהפרשה נכתבה אחרי התנחלות ישראל בארץ , דורות אחרי משה ! עד כמה קשה הכתוב לתפיסה המסורתית הרגישו פרשנינו , כגון רש"י , שנדחק לפרש שהכנעני 'היה 1 הולך וכובש את ארץ ישראל מזרעו של שם ; ' כלומר לא שהכנעני עדיין היה בארץ אותה שעה , מה שילמד שעכשיו איננו יושב בה , אלא שהכנעני כבר היה ...  אל הספר
כרמל