1. התפיסה המסורתית

. 1 התפיסה המסורתית המסורת היהודית , שבעקבותיה הלכה הנצרות , ייחסה את חיבור התורה למשה . וכך נאמר בברייתא ידועה בתלמוד בבלי , בבא בתרא יד , ע"ב-טו , ע"א : 'ומי כתבן [ את ספרי המקרא - ?[ משה כתב ספרו וספר בלעם ואיוב ; יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה . ' ... היינו משה כתב את ספר התורה , ו'ספר בלעם' בכללה ( כלומר פרשת בלעם בבמ' כ"ב-כ"ד , שמשה לא נזכר בה כלל ) ואת ספר איוב . יהושע כתב את הספר הקרוי על שמו ואת שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה , דב' ל"ד , 12-5 המספרים על מותו של משה וראויים משום כך להיכתב בידי תלמידו וממשיך פעולתו . המסורת הזאת עתיקה למדי ויכולה להיסמך בבטחה על כתובים מפורשים בספרי המקרא האחרונים - עזרא נחמיה ודברי הימים . כאן מזכירים את 'תורת משה' או את 'ספר משה' כמקור למצוות שונות הנזכרות בכמה ספרי תורה . כך למשל מסופר בנחמיה כיצד נתבקש עזרא 'להביא את ספר תורת משה' ( ח' ( 1 ובהמשך מסופר כיצד מצאו 'כתוב בתורה' את מצוות הסוכות ואת מצוות ארבעת המינים וקיימו אותן ( נחמ' ח' ;( 18-13 סיפור זה רומז ככל הנראה אל וי' כ"ג . 44-39 כמו כן מסופר בנחמ' י"ג : 1 'ביום ההוא נקרא בספר משה ...  אל הספר
כרמל