פתח דבר

פתח דבר הספר הזה כשמו כן הוא : מעיקרו נועד להוליך את הקורא בצעדיו הראשונים להכרת שאלת חיבורה של הספרות המקראית . הוא לא נועד לחוקרים , האמונים מזה שנים על מדע המקרא , אלא יועד לכלל הציבור הקורא עברית , בישראל ומחוצה לה - כל אלה שהתנ"ך יקר להם , ועם זאת חפצים להבין אותו הבנה היסטורית , כיצד ומתי נתחבר . הבנה היסטורית לשם מה ? האם אנו זקוקים לה כדי להבין את הכתובים לפי פשוטם וכדי להעריך את יופים של ספרי המקרא כיצירות אמנות ואת מעלתם בהבעות אמונה וכנושאי אידיאות ? ובכל זאת אנו זקוקים להבנה היסטורית . יש שפרשיות תמוהות שבמקרא מתבררות לנו על ידי הסוג הספרותי שלהן . הנה אלישע קילל חבורת נערים שלגלגו עליו , ואז יצאו 'שתים ךבים מן היער ותבקענה מהם ארבעים ושני ילדים' ( מל"ב ב' . ( 24-23 קשה להבין את המוסר שבסיפור , אם לא שאנו נמצאים בעולמה של הלגנדה ( שבחי איש קדוש , ( והלגנדה מעיקרה ממוקדת בערכים של קודש וחול ואדישה כלפי הטוב והרע . ויש ששעת חיבורם של סיפורים או של ספרים מסבירה את מושגיהם האידיאיים . חוק החרם של ספר דברים וביצועו האכזרי בידי יהושע מסתברים כיצירות מן המאה השביעית לפסה"נ . באותה...  אל הספר
כרמל