ביבליוגרפיה

ביבליוגרפיה ביבליוגרפיה נבחרת - עברית מסמכים מהארכיונים האלה : ארכיון העבודה והחלוץ - מכון לבון ארכיון קבוצת דגניה א' פינת גורדון , בית גורדון גנזים ארכיון מושב נהלל ארכיון קבוצת גבע ארכין יד טבנקין אפעל א . כתבי א"ד גורדון והנכתב עליו כתבי א"ד גורדון בחמישה כרכים , יוסף אהרונוביץ ( עורך ) תל אביב : הפועל הצעיר , תרפ"ה-תרפ"ט . כתבי א"ד גורדון בשלשה כרכים : האומה והעבודה , האדם והטבע , מכתבים ורשימות , ש"ה ברגמן וא' שוחט ( עורכים , ( ירושלים : הספריה הציונית תשי"ז . מבחר כתבים , עם מבוא מאת אליעזר שביד , ירושלים . הספריה הציונית , תשמ"ג . " מכתב של א . ד . גורדון לשמעון דובנוב , " תרגם מרוסית יהודה סלוצקי , אסופות , ( 1961 ) 7 עמ' . 200-197 אופז , גד ' . המשפחה והאשה בהגותו של אהרן דוד גורדון , ' עיונים בתקומת ישראל 8 ( תשנ"ח , ( עמ' . 613-602  אל הספר
כרמל