אחרית דבר הגות אהרן דוד גורדון במאה העשרים ואחת

אחרית דבר הגות אהרן דוד גורדון במאה העשרים ואחת הגותו של אהרן דוד גורדון חשובה ליהדות וליהודים בראשית המאה העשרים ואחת מכמה וכמה טעמים . להלן יימנו שלושה טעמים מרכזיים שנלמדים מהדיון שלעיל 0 גורדון היה ממניחי היסוד למחשבה היהודית הדתית הלא אורתודוקסית במאה העשרים . עובדה זו ניכרת בבירור מהשפעתו על שלושת ההוגים הלא אורתודוקסים הבולטים מרטין בובר , אברהם יהושע השל ומרדכי קפלן , ולכן הגותו מרימה תרומה להבנת ההתפתחויות התאולוגיות בעם היהודי בעת החדשה ; השפעתו של גורדון על בובר , על השל ועל קפלן מלמדת על קווים משותפים לאסכולות התאולוגיות הלא אורתודוקסית ביהדות המודרנית בישראל ובתפוצות . הכרה בהשפעתו עליהם תפריך את ההנחה - שהיא היסוד לחלק ניכר מן המחקרים בתחום - המציגה כעניין מובן מאליו ניגוד ושוני מהותיים בין ההגות היהודית הציונית הלא אורתודוקסית , שהיא מזרח אירופית במוצאה ונתפסת בחילונית ו'לאומית , ' ובין ההגות היהודית הלא אורתודוקסית במערב אירופה ובאמריקה , המצטיירת כדתית בעיקרה . . 2 תרומתה של הגות גורדון ליהדות במאה העשרים ואחת נובעת מיכולתה לתת בסיס ולהעניק השראה ליצירת שפה תרבותית יהו...  אל הספר
כרמל