פרק רביעי אמנו, ארץ ישראל והיחס החדש לאדם ולטבע

פרק רביעי אמנו , ארץ ישראל והיחס החדש לאדם ולטבע כאן על פני האדמה - לא בעבים , מעל - על פני אדמה הקרובה , האם ו : להעצב נעצבה ולגיל בגילה הדל היודע כל כך לנחם . א . ציון - אם העם היהודי כמו כל תנועה לאומית גם בפרסומים שהופיעו לקראת הקונגרסים הציונים הראשונים ובתעמולה שהתלוותה אליהם סומלה התנועה הלאומית היהודית כאשה המזוהה עם ציון , אם האומה , האהובה , הכלה או המלכה של העם היהודי . במחקר מפורט על התרבות הציונית במערב אירופה לפני מלחמת העולם הראשונה מתאר מיכאל ברקוביץ את הציורים המתארים את ציון - האשה , שהופיעו בגלויות , בתמונות ובסיכות שחולקו לצירי הקונגרס הציוני הראשון : רחל ( בלובשטין ' , ( כאן על פני האדמה' שירת רחל , תל אביב : הוצאת 'דביר , ' תרצ"ה , עמ' נט . 560 להלן אזכור של מקבץ מחקרים על סמלים נשיים המסמלים תנועות לאומיות שונות : I'Homme , 1981 { Marianne into the Battle ; Anette Kolodny , The Lay of the Land : Loyd , Cambridge and Paris : Cambridge University Press & Maison des Sciences de Battle : Republican Imagery anil Symbolism in France , 1789-1880 . translated by Janet Ge...  אל הספר
כרמל