פרק שני מוסר של 'התפשטות': כוחה של האימהות וביקורת תאוות השלטון

פרק שני מוסר של 'התפשטות : ' כוחה של האימהות וביקורת תאוות השלטון א . הפולמוס שנגנז : ברנר , גורדון והקריאה ל'שינוי ערכין' יהודי לפני שנת תר"ע , שנת האבל על מות פייגע , אשתו של גורדון , ושנת פרסום הפרק הראשון של 'האדם והטבע , ' הסתכמו פרסומיו של גורדון בשלשה מכתבים למערכות העתונים העבריים בארץ ובשני מאמרים קצרים . שניים מן המכתבים למערכת היו מכתבי פולמוס עם אליעזר בן יהודה על אודות חשיבותה המוסרית של העסקת פועלים יהודים על ידי איכרי המושבות העבריות . גורדון הרחיב את הטענות ששטח במכתביו הפומביים לאליעזר בן יהודה בשני מאמרים קצרים שפרסם בשנת תרס"ח ' , ( 1908 ) פתרון רציונלי' ו'פתרון לא רציונלי . ' המאמר השני הוקדש לבירור מטרותיה הרוחניות של מפלגת 'הפועל הצעיר . ' המאמרים הראשונים , כמו המכתבים שקדמו להם , ביקרו את היחס לעבודת יהודים בבניין הבית הלאומי , הן מבחינת יחסם העויין של ה'קולוניסטים , ' איכרי המושבות כלפי הפועלים , והן מבחינת תפיסת הפועלים את העבודה כמעשה של הקרבה עצמית , המצדיק דחיית לימודים , חיי משפחה וכר . תוך כדי דיון בשאלות מוחשיות פוליטיות אלו החלו להתגלות ניצנים של ביטויי...  אל הספר
כרמל