פרק ראשון מנהיגות 'סיפית': גורדון ואנשי העלייה השנייה

פרק ראשון מנהיגות 'סיפית : ' גורדון ואנשי העלייה השנייה האנתרופולוג ויקטור טרנר לימדנו שמנהיג רוחני אשר מקפיד על מעמד של ' ספירת' , ( Hminaiity ) כלומר הוויה על הסף בשולי המבנה החברתי ובבקיעיו תוך השתחררות ממוסדות המעמד והרכוש , יהיה לו הדבר יתרון בשעת הקמת קהילה הקוראת תיגר על מבני החברה והתרבות הקשוחים . הבחנה פסיכולוגית אנתרופולוגית זו מתאמתת שעה שאנו שומעים מפי חבריו של גורדון על סגנון מנהיגותו ה'סיפי , ' שהרחיב והעצים את תחום השפעתו המוסרית על חלוצי העליה השניה דווקא בשל ההימנעות המודעת מתאוות שלטון וכוחנות : גורדון התנהג בפשטות רבה בחייו . כמעט שלא נתן להרגיש את מציאותו ולא השתדל ולא רצה להשפיע על מישהו . הוא היה מרוכז בתוך עצמו וכל מה שעשה הרי היה זה רק לשם סיפוק דרישותיו הנפשיות . הוא דרש מעצמו את הדרישות הכי מכסימליות שהיו למעלה מכפי כחותיו ואין איפוא לקנא כלל במלחמה הפנימית שקננה בנפשו . נדמה לי שזהו הסוד לגדלות גורדון וזהו שעשהו לסמל לבני דורו , זהו שעשהו לדוגמא חיה בעיני רואיו . ההשפעה האלמת הזו דברה ללבנו הרבה יותר מאשר ההסברות הכי מוצלחות . מבלי משים ועל אף הכרתך היית שו...  אל הספר
כרמל