פתח דבר

פתח דבר " האהבה העליונה אינה צמצום ה'אני' של האוהב בשביל לפנות מקום ל'אני' של האהוב , כי אם להפך , התפשטות חייו של האוהב לתוך נפשו של האהוב , כמו שהאם האוהבת חיה מתוך נפשה לתוך נפש ילדיה [ ... ] האהבה העליונה אינה סובלת השפעת נדבה , השפעת גדול על קטן , עשיר על אני , אם לא מעין ההשפעה ההדדית של גרמי השמים . " כתבי א . ד . גורדון ד , ' עמ' 116-114 כתיבת ספר היא לעולם בבחינת מסע ארוך ומשותף של קבוצת אנשים ונשים . ראשיתו של ספר זה בעבודת הדוקטורט שכתבתי בהשראת מחקריו ובהנחייתו המסורה והקפדנית של פרופ' ארנולד אייזן מן המחלקה למדעי הדתות באוניברסיטת סטנפורד בקליפורניה . נוסף עליו , קראו את הטיוטות הרבות וכיהנו בוועדה המלווה והמאשרת פרופ' הסטר גלבר מן המחלקה למדעי הדתות ופרופ' סטיבן זיפרסטין מן המחלקה להיסטוריה . כתב היד המקורי בשפה האנגלית נתגלגל למורים שהאירו את עיניי בכל הנוגע לנושאים שונים . בין קוראים אלה ברצוני להודות לפרופ' אליעזר שביד הן על פתיחת הצוהר הראשון לכתבי גורדון בעת שיעור בחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בשנת תשמ"ד הן על שיחותיו עמי במשך שנות כתיבת הדוקטורט , למוקי צור ש...  אל הספר
כרמל