לוח ‭:8‬ עמדות סובלניות כלפי חברי קבוצות לא אהודות על פי מידת פעילות (באחוזים)