תוצאות הפעולה

תוצאות הפעולה קשה לחקור השפעות של פעילות ארגונית . אין אמות מידה אובייקטיביות , מדויקות ומהימנות למדידת הצלחה , ויש לחשוד בפעילי הארגונים שלא ידווחו על אי הצלחה , שכן נחתום לא נוטה להעיד על כישלון עיסתו . יש להתייחס בזהירות רבה אפוא לממצאים המוצגים להלן . מנהיגי הארגונים התבקשו לציין את מידת ההיענות של השלטון לתביעות ספציפיות שהוצגו לו . התשובות מציירות תמונה כמעט מושלמת . רק קומץ 3 . 9 ) אחוזים ) מהנשאלים השיבו שבקשות הארגון "לא נענות בכלל . " ארבעה מתוך חמישה ארגונים 83 ) אחוז ) הצהירו שהרשויות נענות במידה מסוימת , ומיעוט 13 . 2 ) אחוז ) ענו שמידת ההיענות גדולה . הישגיה של האגודה לזכויות האזרח הם דוגמה טובה להצלחה . האגודה נוסדה בשנת 1972 ופעלה במציאות קשה של חוסר מודעות והפרה נפוצה של זכויות אדם ואזרח . ערבים ומזרחים הופלו , מפגיני שמאל מחו על הכיבוש בשטחים , והארץ געשה סביב מחדל יום הכיפורים . המשטרה פעלה בדרך כלל בכוח נגד מפגינים , פיזרה התקהלויות והרבתה במעצרים בגיבוי בתי המשפט . האגודה היתה בראשיתה ארגון אלמוני שייסדו משפטנים צעירים . בשלושים השנים שחלפו מאז ייסודה היו לה הצלחות...  אל הספר
כרמל