מפתח השמות

מפתח השמות אביגור ( מאירוב , ( שאול 153 , 45 אבן , אבא 124 , 107 , 65 , 63-55 , 22 אבן , סוזי 57 אבנרי , אורי 227 אבריאל , אהוד 44 אגרנט , שמעון 24 , 23 אדלר , פרד 133 אדמוני , יחיאל 140 אדנאואר , קונרד 122 , 115 אהרונוביץ , יצחק ( אייק ) 88 אונו 108 , 107 אופיר , שייקה 216 אופקיר , מוחמד 123 אורן , מרדכי 206 אידלמן , רחלי 229 אייזנברג , שאול 200 אייכמן , אדולף 209 , 123 , 68 איינשטיין , פרופ' אלברט 55 אילון , עמוס 227 , 98 אילין , אפרים 175-167 אילץ , צפירה 170 אילת , אליהו 58 אלון , יגאל , 123 , 121 , 22 , 13 , 12 , 8 221 אלטשולר , רוחמה 135 אליאב , אריה ( לובה ) 105-101 , 77 אליאב , טניה 103 אלכסנדר , דוד 214 אלמוגי , יוסף 92-87  אל הספר
כרמל