צבי דינשטיין - בשירות המט"ח והנפט

צבי דינשטיין - בשירותהמט " ח והנפט ז'נווה השלווה שוכנת על גבול שווייץ-צרפת . במשך מאות בשנים הייתה מרכז עסקות בין לאומית וגם זירת ריגול , רחשה פעילות ענפה במיוחד בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה , כי אז צצו שם לפתע עשרות בנקים שאיש לא ידע מי מספק להם את ההון , את מי ואת מה הם ממנים ומשרתים , והאם עסקותיהם עולות בקנה אחד עם חוקי המדינה . לא היה קשה לגלות כי מן הבנקים החדשים יוצאות הוראות לפעילות כלכלית במדינות רחוקות , למימון תנועות של פליטים ולרכישות נשק והעברתו ממקום למקום , ולא ייפלא אפוא כי עיר זו שימשה גם את פעילות ה"הגנה , " הארגון הצבאי החשאי של היישוב היהודי המאורגן בארץ ישראל , שסר למרות הסוכנות היהודית . ראש משלחת ה"הגנה" בו'נווה היה שאול אביגור ( מאירוב ) שניהל את מבצעי ההעפלה " ) עלייה ב ("' באירופה . עוזרו היה פנחס " ) פינו ( " גינזבורג , לימים מנכ"ל משרד התחבורה . בראשית , 1947 לאחר נפילת גור בנו של מאירוב בקרבות סג'רה , החליף אותו בז'נווה פנחס ספיר ( קוזלובסקי ) שהתמסר בעיקר לפעילות רכש . המשלחת גייסה לעזרתה סטודנטים מישראל שלמדו משפטים בז'נווה , ובהם צבי דינשטיין ואברהם " ...  אל הספר
כרמל